Home | About Us | Visitor | Lecture | Conference | | About Chern | Links
Your Location :about us
Advisory and Scientific Committee
Research Members
Guoding Hu Molin Ge
Yiming Long Weiping Zhang
Chengming Bai Jingling Chen
Bill Chen Huitao Feng
Fangwei Fu Lei Fu
Chi-Keung Ng Chaofeng Zhu
Lecture Professor
Jinsong Huang
Antti Niemi Xu-Jia Wang
Staff
Honghai Lv Yuanxiu Li
Xuezhong Zhang Feng Du
Lingyu Deng Guoping Feng
Jianling Guo Deling Hu
Hongqin Li Jun Li
Yuhan Ma Ning Lu
Yimei Tian Wen Xue
Yantao Zhang

Member of Advisory Committee: ( alphabetically)

Paul Chu, Chaohao Gu, Guoding Hu, Zikun Wang
Wentsun Wu,  Chen-ning Yang,  Zhongxian Zhao

 
Member of Scientific Committee: (alphabetically)

Kung-ching Chang,Mufa Chen,William Yongchuan Chen,
Weiyue Ding,Keqin Feng,Lei  Fu,
Mo-lin Ge,Boling Guo,Lei Guo,
Jiaxing Hong, Zixin Hou,Boju Jiang,
Anmin  Li, Banghe Li,Tatsian Li,
Yiming Long,Zhiming Ma,Chia-kuei Peng,
Shige Peng,Shicheng Wang,Zhi-Qiang Wang,
Lan Wen,Nanhua Xi,Lo Yang,Weiping Zhang

 


Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin 300071 China
Tel: 86-22-2350-8228, Fax: 86-22-2350-8114, Email:cim@nankai.edu.cn
Copyright 2006 Chern Institute of Mathematics